Palonín - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Historie

Obec Palonín se rozkládá na 537 hektarech poměrně úrodné půdy na jižním cípu takzvané Mohelnické brázdy v okrese Šumperk v nadmořské výšce 272 m a její katastr zasahuje do povodí řeky Moravy. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1353, kdy je v zemských deskách zapsán Beneš z Vildenberka jako majitel poloviny obce.  Archeologické vykopávky v blízkosti obce ale dokládají, že již od 9. století zde existovala slovanská osada. Jako jedna z prvních obcí se vykoupila z roboty již v roce 1812, nikdy nepatřila jako součást pod jiné město či jinou obec.

V roce 1893 vzniklo v obci Palonín 1. rolnické mlékařské družstvo na Moravě. V roce 1953 byla činnost mlékárny podřízena mlékárně v Mohelnici a v r. 1954 mohelnická mlékárna zastavila provoz – v Paloníně je jen sběrna a mléko se vozí do Zábřeha. 31.3. 1955 se stroje a zařízení z mlékárny odvezly do Kostelce nad Orlicí a do Zábřeha a budovu převzaly loštické tvarůžkárny jako sklad.

V roce 1815 byla otevřena prozatímní škola, do té doby se vyučovalo po domech – naposledy v domě č.p. 53. V roce 1855 byla dokončena stavba nové školy č.p. 78 a zde se vyučovalo až do 30.6.1978. Od 1. září 1978 musí děti dojíždět do školy do Loštic.

1.9.1965 zahájila svou činnost mateřská škola. Byla zřízena z bývalé fary a fungovala až do 30.6.2001, kdy byla uzavřena pro nedostatečný počet dětí. Děti jezdí do mateřské školy do Loštic. 

Mezi významné osobnosti obce Palonín patří Stanislav Lolek – malíř a ilustrátor, autor ilustrací ke knize Rudolfa Těsnohlídka Liška Bystrouška, podle které Leoš Janáček zkomponoval operu, dále  Antonín Smital – spisovatel, Jakub Lolek – spisovatel, historik a vlastivědný pracovník, František Jílek – básník a spisovatel, Cyril Pinkava – houslista a profesor hudby v jugoslávské Subotici, P. Josef Dostál – arcikněz biskupství Vratislavského, spoluzakladatel palonínské kaple sv. Josefa a Bohumil Zemánek – umělecký řezbář, sochař a restaurátor.

Působí zde velmi aktivní společenské organizace TJ Sokol, Sbor dobrovolných hasičů, Občanské sdružení Sluníčko Palonín a Myslivecké sdružení. V neposlední řadě je zde v provozu  Chráněná dílna Charity Zábřeh, která obec zviditelňuje po celém světě výrobou svící zdobených plátovým voskem (www.zabreh.caritas.cz).